Paracetamol förbättrar prestationsförmågan under varma förhållanden

Paracetamol har en betydande effekt när det gäller prestationsförmåga under träning, likväl som kroppens förmåga att handskas med den utmaning som det innebär att träna i värme. Ett intag av paracetamol före ett träningspass kan minska risken för att man blir överhettad. Detta enligt en ny studie som publiceras i Experimental Physiology.

Paracetamol minskar ansträngningsutlöst smärta

Forskningsteamet har tidigare visat att paracetamol kan förbättra uthålligheten och prestandan genom en minskning av ansträngningsutlöst smärta. Den nya studien tyder, för första gången, på att paracetamol också kan förbättra hur lång tid en person kan träna under varma förhållanden. Uppgifterna tyder på att detta uppnås genom att minska kroppens temperatur under träningen, vilket i sin tur ökar kroppens tolerans mot att träna i värme. Forskningen visar att läkemedlet hjälper cyklister att träna längre under varma förhållanden genom att minska effekten av värmeansträngning.

Paracetamol förbättrar hur lång tid man orkar träna i värme

För att genomföra studien intog en grupp bestående av 11 friska, manliga deltagare engångsdoser av antingen paracetamol eller placebo innan de fick cykla under en bestämd intensitet så länge de kunde under varma förhållanden. Männen fick cykla dels i en temperatur på 18 grader och dels i en temperatur på 30 grader. Under träningspasset mättes kroppens och hudens temperator och registrerades vid sidan om deltagarnas egen uppfattning om värmen. Resultaten visade att läkemedlet fick cyklisterna att cykla betydligt längre vid en temperatur på 30 grader – med i genomsnitt fyra minuter, jämfört med de som intagit placebo. Dessutom upptäckte forskargruppen att männen hade en betydligt lägre temperatur, både när det gällde kroppens temperatur och hudens temperatur. Risken för överhettning minskar alltså om man tar paracetamol innan träningspasset.

Resultatet från studien lyfter viktiga frågor

Eftersom studien är genomförd på människor och eftersom man använt sig av ett vanligt och välkänt läkemedel som redan idag kan köpas över disk så är resultaten från studien möjliga att ge stora konsekvenser. Dr Lex Mauger var den som ledde studien som genomfördes vid The University of Kent´s School of Sport and Exercise Sciences. Han berättar att resultaten från studien lyfter fram frågor som måste behandlas av idrottsmyndigheter, men också av exempelvis räddningscentra som finns till för de idrottare som tränar i varma klimat.

– För det första bör The World Anti-Doping Agency (WADA) och lokala anti-doping myndigheter se över användningen av icke-stereioda antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) i idrott. Detta med tanke på både hälsan och prestandan. För det andra bör användandet av paracetamol som ett första alternativ vid ansträngningsutlöst värmesjukdom utredas.

Resultatet har gett en ny inblick i effekterna av paracetamol

Studien har också gett en ny inblick i effekterna av paracetamol när det gäller uthållighetsträning och forskargruppen hoppas att ytterligare framtida studier genomförs för att fastställa under vilka mekanismer som detta sker. Dr Mauger säger:

– Även om vi har funnit att paracetamol förbättrar den tid varpå någon kan träna i värme och att detta sker samtidigt som en minskad kroppstemperatur, så har inte vi mätt de specifika mekanismer genom vilka detta har skett. Det är viktigt nu att försöka isolera exakt hur paracetamol har minskat deltagarnas kroppstemperatur under träning.

Cyklade snabbare efter intag av paracetamol

I en tidigare studie, genomförd 2008 vid The University of Bedfordshire, gavs paracetamol till 10 cyklister innan de genomförde ett simulerat 10 mile (cirka 16 kilometer) långt tempolopp. I genomsnitt genomförde cyklisterna tempoloppet 30 sekunder snabbare efter att de hade intagit paracetamol jämfört med när de genomförde exakt samma lopp efter att de intagit placebo. Cyklisternas rankning av upplevd värme var densamma vid båda tillfällena, vilket ledde till forskarnas slutsats att paracetamol var det som förbättrade prestationsförmågan genom att minska smärtan.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar