Låg- och högenergiförbrukare

Hur ser din vardag ut? Sitter du mycket på kontoret framför datorn eller är du mycket ute och aktiverar dig fysiskt inom ditt jobb?

Idag blir världen allt mer datoriserad och mycket av det arbete vi förut gjorde fysiskt har nu datoriserats och sköts via avancerad teknik. Därför har skaran lågenergiförbrukare växt drastiskt de senaste 30 åren.,Som lågenergiförbrukare måste man se till att anpassa sitt matintag till hur mycket man gör av med. Mindre fysiskt aktivitet innebär mindre förbränning och en ökad risk för fetma. För att behålla ett normalt näringsintag i förhållande till din förbränning krävs det att du reducerar socker och fettprodukter.

Som lågenergiförbrukare är det svårare att få i sig tillräckliga mängder vitaminer och mineraler på grund av det låga energiåtgången under vardagen. Därför måste man göra en balansgång mellan maten och den energi du förbränner. Detta innebär att du måste se över dina kostvanor så att du får i dig tillräckligt med mat för att förse din kropp men samtidigt låta energiintaget vara så pass lågt så du inte ligger på ett energiplus.

För att enklare kunna tillfredsställa ditt näringsintag och se till att du får i dig tillräckligt med vitaminer och mineraler krävs det att du börjar motionera. Även om många idag motionerar regelbundet så är det långt ifrån den stora skaran.,För högenergiförbrukaren är det enklare att tillgodose näringsbehovet som finns hos varje person. Då har man möjlighet att äta mer eftersom man gör av med mer energi än en lågenergiförbrukare. För en högenergiförbrukare krävs stora mängder kolhydrater för att fylla på glykogenförråden som töms när man tränar. I en normal träningskost krävs det både proteiner, nyttiga fetter och kolhydrater.

Kolhydraterna är den främsta källan till energi under träningspassen. Glykogenet används för att lagra kolhydraterna i musklerna och i levern. När kroppen är i behov av energi bryts glykogenet ner till glukos som omsätts till energi. Mer om kolhydrater senare.

Så i enkla drag, anpassa din kost efter ditt levnadssätt. Se till att du får i dig all nödvändig näring genom den kost du valt.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar