Kallt vatten minskar träningsvärk?

Forskare har visat att bad i kallt vatten kan vara ett effektivt sätt att motverka träningsvärt senare. Men man vet inte om det finns några risker med dessa kallvattenbad ännu. Det är forskare vid Health and Rehabilitation Sciences Department at the University of Ulster i Country Antrim, Nordirland, som har gjort en översiktsstudie. Det innebär att de har granskat totalt 17 studier med totalt 366 deltagare. Resultaten finns publicerade i The Cochrane Library.

Kallvattensbad effektiva mot träningsvärk

Efter styrketräning, cykling eller löpning blev försökspersonerna ombedda att sjunka ner i ett kallvattenbad. De flesta försökspersonerna stannade i vattnet under 24 minuter med en vattentemperatur mellan 10 till 15 grader Celsius. Under några av studierna var vattnet kallade och deltagarna blev ombedda att kliva i och ur badet vid några tillfällen. Studierna jämförde kallbad efter träning med vila och att inte göra något alls och det visade sig att de kalla baden var mycket mer effektiva mot träningsvärk ända upp till fyra dagar efter träningspasset än om man bara vilade eller inte gjorde något alls för att förebygga träningsvärken. Dock var det få av studierna som jämförde kallbaden med andra, kanske mer effektiva, behandlingar, som exempelvis lätt jogging, varma bad och att använda stödstrumpor.

Kallt vatten minskar inflammationer

Den nyligen presenterade studien visade alltså att ett kallt bad direkt efter träning, kan vara ett effektivt sätt för att förebygga och lindra träningsvärk. Kalla bad och även isbad är populära bland idrottare, såväl amatörer och professionella, när det gäller att minska deras ömma, svullna eller stela muskler. Träningsvärk eller fördröjd träningsvärk är vanligt bland idrottare. På engelska kallas det för kallas för Delayed Onset Muscle Soreness, DOSM. Experterna tror att bad i kallt vatten hjälper till att minska inflammationen i musklerna och därmed den smärta som följer med inflammationen.

Mer studier behövs

Men forskarna är noga med att poängtera att fler och bättre studier behövs innan man kan formulera tydliga riktlinjer för en säker och effektiv kallbadsbehandling. Variationen i studierna, exempelvis när det gällde vattentemperatur, vilken motion som utfördes och hur lång tid försökspersonerna tillbringade i vattnet gjorde det svårt att fastställa några klara riktlinjer för vilken temperatur och tid som är bäst för den som vill använda kallvattensbad som ett sätt att minska träningsvärken. Forskarna vet heller inte ifall det finns några bieffekter av kallbaden som kanske inte visar sig på en gång utan påverkar personerna först längre fram. Att utsätta sig för kallt vatten kan innebära en chock för kroppen. Forskarna menar därför att det är viktigt att vara säkra på att behandlingen inte innebär någon skada för människorna, framförallt ifall de exponerar sig för kallt vatten under längre perioder.

Källa:

Chris Bleakley, Suzanne McDonough, Evie Gardner, G. David Baxter, J. Ty Hopkins, Gareth W Davison. Cold-water immersion (cryotherapy) for preventing and treating muscle soreness after exercise.

The Cochrane Library, 2012 DOI: 10.1002/14651858.CD008262.pub2

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar