Kaffe hjälper mot smärta efter träning

Har du smärta i musklerna efter träning? Drick två koppar kaffe innan du tränar så kan du reducera smärtan med upp till 50 %, säger författarna bakom en studie publicerad i Journal of Pain.

Man fann ut att den mängd koffein som finns i två kaffekoppar kunde reducera smärtan efter ett träningspass om det intogs en timme innan träning.

När man utförde studien så hade man en grupp kvinnor varav hälften var placebo och den andra hälften intog koffein. Kvinnorna man valde ut hade allmänt lågt koffeinintag i övrigt. Den ena gruppen av kvinnorna fick koffein en timme innan träning och den andra gick på placebo (jämförelsegruppen).

Resultatet blev att den grupp som intog koffein reducerade smärtan i musklerna med 48 % jämfört med testgruppen. Det kan man jämföra med aspirin som reducerar smärtan med 25 %.

Författarna av studien vill dock att man har i åtanke att det människor med lågt koffeinintag som testades. Generellt så dricker vi ganska mycket kaffe och det fungerar kanske därför inte lika bra på alla.

Är man helt nyintroducerad till träning och har känningar i musklerna är det helt klart värt att testa om det ger någon effekt.

Källa: The Journal of Pain
”Caffeine Attenuates Delayed-Onset Muscle Pain and Force Loss Following Eccentric Exercise”
Författare: V. Maridakis, P.J. O’Connor, G.A. Dudley, K.K. McCully

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar