Glutenintolerant eller bara känslig?

Gluten, ett ord som blivit så nära mytomspunnet som man kan komma. Vissa älskar det, vissa hatar det och kvällspressen säljer lösnummer som aldrig förr när gluten nämns i rubrikerna. Här ska vi lära oss allt som är värt att veta om gluten. Är det så farligt som det många gånger beskrivs?

Vad är gluten?

Till att börja med måste vi reda ut vad gluten egentligen är för något. Kort och gott så utgör det en stor del av de proteiner som är vanligast i våra sädesslag (som vete, råg och korn). När vi bakar bröd, bullar eller liknande så låter vi degen jäsa. Det är under jäsningsprocessen som gluten jobbar. Glutenbildningen innebär att koldioxid och andra liknande gaser kapslas in i små bubblor i degen vilket gör degen elastisk, mer lättarbetad och är det som i slutändan ger oss ett segt, gott bröd eller en fluffig, saftig bulle.

Gluten är med andra ord ett protein och förekommer naturligt i mängder av livsmedel, dels i form av exempelvis bröd och pasta men även som förtjockningsmedel till exempel varmkorv eller som beståndsdel i vissa mediciner. För att ett livsmedel ska få klassas som glutenfritt krävs det att gluteninnehållet är mindre än 20mg/kg. Vi kan ta havregryn till exempel. Havre är naturligt glutenfritt men hanteras ofta i kvarnar där vete, råg och korn också hanteras vilket gör att havregrynen vi köper kan vara förorenade med gluten. Detta gör att havre som ska klassas som glutenfritt måste framställas med särskild omsorg och avskilt från de övriga sädesslagen.

I kvällspressen talas det om att gluten ska vara inflammatoriskt, leda till en läckande tarm, att vi garanterat blir smala av att utesluta vete och att det är orsaken till svullna magar. Det finns egentligen ingenting som talar för att gluten skulle få friska tarmar att läcka [1] [2] och påståendet sprider nog mer rädsla än det gör nytta. Att en del människor upplever sig tappa vikt när de utesluter det ur sin diet kan bero på att produkter som är rika på gluten generellt även är rika på kolhydrater. Kolhydrater binder vätska vilket vi tappar snabbt om vi utesluter produkter med mycket kolhydrater. Därav kan det upplevas som att man går ner i vikt och känner sig mindre svullen av att utesluta glutenprodukter.

glutenin, celiaki, glutenintolerans

Glutenintolerans – celiaki

Likt de flesta andra livsmedel kan man vara intolerant mot gluten, vilket kallas för Celiaki. Sjukdomen innebär att om en intolerant person äter glutenprodukter, så kommer personens tarmludd sakta förstöras vilket gör att personen tar upp näring sämre. Vanliga symtom för sjukdomen är magsmärtor, ihållande trötthet och diarré. Tyvärr är sjukdomen autoimmun och kronisk och kräver en livslång kostbehandling för den drabbade där noggrann planering krävs för att lära sig vilka produkter som är helt glutenfria.

Lyckligtvis så är antalet drabbade av celiaki relativt låg i Sverige, ca 1% av befolkningen är drabbad[3]. Ett problem med att diagnostisera celiaki är att diagnoserna kan variera väldigt mycket från person till person och även vara relativt vanliga symptom som många människor kan känna av, till exempel trötthet. Det här gör att även om enbart 1% av befolkningen i dagsläget är diagnosticerade med celiaki så kan antalet personer som inte vet om att de har sjukdomen än, ändå vara drabbade. Det gör även att personer som inte har intoleransen kan få för sig att de lider av den ändå.

Det är värt att tänka på att om man misstänker att man lider av celiaki och vill testa sig hos en läkare så bör man inte utesluta gluten ur sin kost innan testet (ca två veckor innan). Detta kan tyckas konstigt då man troligen inte vill äta det man försöker utesluta. Men, för en glutenintolerant kropp kommer gluten som sagt förstöra tarmluddet, vilket är en av de viktigaste sakerna man studerar när man testar för celiaki. Utesluter man gluten så kommer tarmluddet vara skadefritt och därmed kommer resultatet av testet inte påvisa något.

Problematiken

I och med de vaga symptomen på glutenintolerans, det stora antalet ännu odiagnostiserade människor, kvällspressens förmåga att skrämma upp oss och internets mäktiga förmåga att göra alla människor till experter väljer många att utesluta gluten ur sin kost och glutenfria alternativ blir allt vanligare. Detta kan göra att personen i fråga känner sig ”friskare”, kanske mindre uppblåst och inte lika trött. Det kan ju låta väldigt bra, att människor kan ta hand om sig själva och faktiskt må bättre av att utesluta gluten ur sin kost. Problematiken med att förbli odiagnostiserad är att det kan göra att man inte heller är hundra procent strikt med uteslutandet. Kanske tänker man inte på att köttbullarna man beställer på restaurang innehåller ströbröd (och därmed gluten) eller så tänker man inte på att man inte kan äta glutenfritt bröd som skurits med samma kniv som skurit vanligt bröd. För en person som faktiskt har celiaki kan detta spela väldigt stor roll och vara väldigt negativa och rent av skadliga för deras hälsa.

Då fler och fler väljer att utesluta produkter med gluten i sitt liv så blir även gränsen för vad som anses som glutenfritt luddigare. Att utesluta gluten är ju inte samma sak som att inte tåla det. För en glutenintolerant kan frågan ”är detta glutenfritt” betyda väldigt mycket mer än för en frisk människa. För de friska människorna tål ju faktisk gluten men upplever sig må bättre utan. Detta kan leda till problem på bland annat restauranger där en glutenintolerant kan serveras mat med spår av gluten, eller mat som har hanterats tillsammans med gluten på grund av folks okunskap kring hur det påverkar de faktiskt sjuka.

Så är gluten skadligt? Ja, om du lider av celiaki är glutenprodukter faktiskt farligt för dig och bör uteslutas helt ur kosten. Men är du frisk från sjukdomen så är det inte farligt för dig. Känner du dig osäker på om du tål gluten eller upplever att du har symtom för glutenintolerans rekommenderar jag dig verkligen att få detta utrett av en läkare. Dels för din egen skull men även för de glutenintolerantas skull då glutenintolerans måste få vara just det, en intolerans.

Referenser:
  • Abrahamsson, L., Andersson, A., & Nilsson, G. (2013). Näringslära för högskolan. Liber AB.
  • Jessica R Biesiekierski, Evan D Newnham, Peter M Irving, Jacqueline S Barrett, Melissa Haines, James D Doecke, . . . Peter R Gibson. (2011). Gluten Causes Gastrointestinal Symptoms in Subjects Without Celiac Disease: A Double-Blind Randomized Placebo-Controlled Trial. The American Journal of Gastroenterology, 106(3), 508-14.
  • Sapone, A., Lammers, K., Casolaro, V., Cammarota, M., Giuliano, M., De Rosa, M., . . . Fasano, A. (2011). Divergence of gut permeability and mucosal immune gene expression in two gluten-associated conditions: Celiac disease and gluten sensitivity. BMC Medicine, 9, 23.
  • [1] Jessica R Biesiekierski, Evan D Newnham, Peter M Irving, Jacqueline S Barrett, Melissa Haines, James D Doecke, . . . Peter R Gibson. (2011). Gluten Causes Gastrointestinal Symptoms in Subjects Without Celiac Disease: A Double-Blind Randomized Placebo-Controlled Trial. The American Journal of Gastroenterology, 106(3), 508-14.
  • [2] Sapone, A., Lammers, K., Casolaro, V., Cammarota, M., Giuliano, M., De Rosa, M., . . . Fasano, A. (2011). Divergence of gut permeability and mucosal immune gene expression in two gluten-associated conditions: Celiac disease and gluten sensitivity. BMC Medicine, 9, 23.
  • [3] Abrahamsson, L., Andersson, A., & Nilsson, G. (2013). Näringslära för högskolan. Liber AB.

Artikeln är skriven av Sandra Hansson – hälsopromotör med inriktning kostvetenskap.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar