Från glykogen till muskelkontraktion

För att förstå varför vi behöver påfyllning av energi i kroppen är det bra att veta lite om hur kroppen fungerar. Glykogen kan liknas vid kroppens drivmedel. Här förklarar vi om hur glykogen blir till aktiv energi i våra kroppar och varför det är viktigt.

Under träning bryter vi ner musklerna och använder oss av glykogenet för att kunna prestera. Glykogen är kroppens snabba energi och lagras i muskler och i levern. Under träning bryts glykogenet ner och omvandlas till energi, för att vi ska orka lyfta tunga vikter och löpa intensiva distanser.

Kemiska processer i kroppen omvandlar bränslet (glykogenet) antingen genom aerob förbränning (med syre) eller anaerob förbränning (utan syre) till energi. Genom förbränningen bildas ATP (adenosintrifosfat) som sedan används vid kontraktionen (sammandragningen) av muskeln. När glykogenet sönderdelas av syret avger det sin energi som fångas upp av ADP (adenosindifosfat) som bildar ATP. Det är ATP som sedan går in i musklerna och gör så att musklerna får en kontraktion.

Glykogenet är musklernas bensin

Bästa jämförelsen är en förbränningsmotor. Glykogenet är bensin som genom processen i bilen omvandlas till mekanisk energi. Bilen kommer i rörelse. När bensinen är slut så slutar bilen röra sig, även känt som soppatorsk. För att vi människor inte ska få soppatorsk är det viktigt att vi fyller på med våra glykogenlager direkt efter träning. Det här gör vi igenom vår kost, såklart. Kroppen vill suga åt sig näring i cirka 1,5 timme efter träningen och det är då vi ska ge den mat.

Snabba kolhydrater fyller på glykogenlagren och proteinet hjälper till att bygga upp musklerna. Det är därför du främst ska välja en blandning av snabba kolhydrater (monosackarider) och protein. Eller inta snabba kolhydrater först och lite senare inta proteinet. En god kosthållning är viktig och om du vill läsa mer om detta kan du läsa vår artikel med fem tips för bättre kosthållning!

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar