Fiskolja ökar effekten av styrketräning

I en studie som är publicerad i The American Journal of Clinical Nutrition konstaterar en grupp brasilianska forskare att fiskolja förbättrar effekten av styrketräning hos äldre kvinnor.

Tre olika grupper

Det var 45 kvinnor i pensionsåldern som deltog i studien. Kvinnorna delades slumpmässigt in i tre olika grupper och samtliga kvinnor fick genomföra ett styrketräningsprogram under totalt 90 dagar. Kvinnorna i den första gruppen genomförde enbart styrketräningen. Kvinnorna i den andra gruppen genomförde samma styrketräningsprogram, men träningen kombinerades med fiskoljasupplementering. Dessa kvinnor fick 2 gram fiskolja per dag under lika lång tid som träningsprogrammet pågick. Kvinnorna i den tredje gruppen genomförde också samma träningsprogram som de andra kvinnorna i studien, men de fick ta fiskolja i totalt 150 dagar. De började med fiskoljesupplementeringen 60 dagar innan styrketräningsprogrammet inleddes.

Fiskolja gav bättre resultat

Under studiens genomförande mättes och jämfördes bland annat vridmoment vid utsträckning och sammandragning av knä och fot. Innan studiens genomförande fanns det ingen skillnad mellan kvinnorna i de tre grupperna. Efter studiens genomförande kunde forskarna konstatera att samtliga grupper fick förbättrade resultat av styrketräningen. Men förbättringarna var avsevärt större hos de två grupper som fick fiskolja som komplement till träningen. Dessutom upptäckte forskarna att enbart hos de kvinnor som fick fiskolja kunde man observera en ökad aktiveringsnivå och en minskad elektromekanisk fördröjning i de arbetande musklerna.

Fiskolja även bra för äldre

Tidigare studier har visat att fiskolja som komplement till träning är bra för yngre män och kvinnor. Nu visar denna nyligen publicerade studie också på vikten av tillräckligt intag av DHA/EPA vid styrketräning även för äldre kvinnor som vill öka sin funktionella styrka och bygga muskler. Man har inte tidigare undersökt fiskoljans betydelse i kombination med styrketräning hos äldre kvinnor, så studien är banbrytande. Fiskolja är rikt på Omega 3 och det har visat sig att fiskolja har en viss betydelse i plasmamembranet och cellfunktionen hos muskler och tillförande av fiskolja kan därför öka effekten av träning. Muskelstyrka och funktionsförmåga minskar generellt i takt med åldrandet hos de flesta människor, även om man kan undvika det eller åtminstone minska risken för det genom styrketräning. Att hitta sätt som gör att styrketräningens effekt ökar är därför välkommet för de flesta äldre personer.

Källa:

Rodacki CL, Rodacki AL, Pereira G, Naliwaiko K, Coelho I, Pequito D, Fernandes LC. Fish-oil supplementation enhances the effects of strength training in elderly women. Am J Clin Nutr. 2012 Feb;95(2):428-36.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar