Diabetiker bör styrketräna innan konditionsträning

Personer med diabetes kan ha bättre blodsockerkontroll under träning ifall de styrketränar innan de utövar konditionsträning visar en ny studie gjord av kanadensiska forskare.

Träning viktigt för diabetiker

Det är betydelsefullt ifall man kan hitta det bästa sättet att träna för personer med typ 1 diabetes. Det är nämligen väldigt viktigt att inte blodsockret sjunker för lågt, medan man ändå kan dra nytta av alla de fördelar som aerobisk träning ger. Det hävdar Ronald Sigal. Han är endokrinolog vid University of Calgary i Kanada och en av de ledande forskarna bakom den nya studien.

De personer som har typ 1 diabetes är i ett tillstånd där kroppen inte kan producera sitt eget insulin, vilket är ett hormon som behövs för att konvertera mat till bränsle. Som diabetiker riskerar man alltid att få för lågt blodsocker under träning. Blodsocker som har sjunkit för lågt kan leda till dålig koordination, medvetslöshet eller till och med koma.

Många personer drabbade av diabetes

Närmare fem procent av alla amerikaner som är drabbade av diabetes, vilket motsvarar 1.3 miljoner människor, lider av typ 1 varianten av diabetes. Det är den diabetessjukdom som oftast är diagnosticerad redan i barndomen. I Sverige räknar man med att det finns omkring 350 000 personer som har diabetes, varav cirka 50 000 personer har typ 1 diabetes.

I studien deltog 12 vältränade personer med typ 1 diabetes. Det var 10 män och 2 kvinnor som i genomsnitt var 32 år gamla. Försökspersonerna tränade redan regelbundet genom att springa och styrketräna åtminstone tre gånger i veckan. Deltagarna i studien mötte forskarna vid laboratoriet för två stycken träningspass, som hölls med minst fem dagars mellanrum. Vid det ena träningstillfället fick deltagarna springa en 45 minuter lång runda i skogen följd av 45 minuters styrketräning. Vid nästa träningstillfälle bytte man ordningsföljd, så att deltagarna först fick styrketräna i 45 minuter och därefter springa 45 minuter. Båda träningspassen startade vid femtiden på eftermiddagen för att simulera den vanligaste tiden som människor brukar träna efter jobbet. Forskarna mätte blodsockernivåerna före, under och efter båda träningspassen för samtliga deltagare.

Flera fördelar med styrketräning innan konditionsträning

När det gäller personer med typ 1 diabetes kan riktvärdena för blodsockret variera mellan 4 och 10 millimols per liter blod (mmol/L). Av säkerhetsskäl avbröt forskarna deltagarna innan blodsockret hamnade för lågt. Hamnade det under 4.5 mmol/L fick deltagarna avbryta och äta någonting. Det visade sig att när deltagarna gjorde konditionsträningen först så föll blodsockret närmare detta tröskelvärde och stannade också lägre än när de utförde styrketräningen först och därefter sprang. Att styrketräna först innebar också mindre risk för blodsockerdippar efter träningspasset, och de blodsockerfall som ändå uppstod tenderade att vara under en kortare tid jämfört med när deltagarna konditionstränade först.

Intressanta resultat som öppnar för fler större och djupare studier

Studien är publicerad i tidskriften Diabetes Care och den speglar också tidigare publicerad forskning som visar att konditionsträning ger en snabbare minskning av blodsockret än styrketräning. Detta beror på att musklerna använder socker väldigt snabbt under konditionsträning. Studien var väldigt liten och forskarna har kännedom om att det finns andra faktorer som de inte tagit hänsyn till under studien. Dit hör exempelvis olika hormoner som också kan leda till förändringar i blodsockret under träning. Forskarna hade inte heller någon kontroll över försökspersonernas kosthållning och övrig aktivitet förutom dessa träningspass. Forskarna ville att studien skulle återspegla verkliga förhållanden som personer med typ 1 diabetes möter. Eftersom forskningsdeltagarna var unga, aktiva människor med typ 1 diabetes är det också oklart ifall resultaten kan implementeras till mindre aktiva personer med typ 1 diabetes eller till personer med typ 2 diabetes. Studiens resultat är intressanta och spännande, men de kan ha ett begränsat praktiskt värde fram tills fler studier har genomförts. Men trots detta bör personer med typ 1 diabetes ha i tankarna att om de tenderar att få sjunkande blodsocker under träningspass bör de överväga att utöva sin styrketräning före konditionsträningen.

Källa:
http://care.diabetesjournals.org/content/early/2012/02/22/dc11-1844.short

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar