Återhämtning med protein och kolhydrater (studie)

Det är allmänt känt att en blandning av kolhydrater och protein har positiva effekter för att öka proteinsyntesen, fylla på glykogenlagren och minska immunförsvagande effekter efter hård träning. Frågan är hur olika sorters kolhydrater har effekt på glykongenpåfyllning och därmed även återhämtningen efter ett hårt träningspass.

Journal of the International Society of Sports Nutrition publicerades nyligen en studie kring huruvida olika kolhydrater har effekt på blodglukos och insulinnivåerna samt dess katabola och anabola effekter.

I studien ingick 40 olika personer som tränade med vikter som intog 40 gram whey protein tillsammans med 120 gram kolhydrater, däribland sackaros, maltodextrin och honungspulver. En kontrollgrupp ingick även i studien som kontrollerades och jämfördes med testgruppen. Efter träningspass intogs proteinerna blandat med kolhydraterna och man tog sedan blodprov för att fastställa nivåer på glukos, insulin och glykogenupptag. Blodprov togs 30, 60, 90 och 120 minuter efter intag av blandningen mellan kolhydrater och protein.

Svaret på testarna visade att gruppen med honungspulver hade bättre glukoskoncentration jämfört med gruppen som intog sackaros. Insulinsvaret var bra från alla sorters kolhydrater jämfört med kontrollgruppen och man kunde inte se någon direkt skillnad på effekt från de olika kolhydraterna vad gäller insulinsvaret.

En blandning mellan kolhydrater och protein ökar kraftigt insulin- och glukosnivåerna. I honungspulver kunde man se ökade nivåer i blodet av glukos medan insulinnivåer var jämna mellan de olika kolhydraterna. Därför spelar det ingen större roll vilket av dessa kolhydrater man intar efter träning, effekten är snarlik, även om honungspulver ger bättre glukossvar.

En blandning mellan kolhydrater och protein kallas gainer och är inte enbart avsedd för styrketräning och träning med motstånd utan kan även brukas vid andra intensiv och hård träning. Återhämtningen är en stor del av träningens resultat och ett bra sätt att förebygga skador.

—————————
Effects of ingesting protein with various forms of carbohydrate following resistance-exercise on substrate availability and markers of anabolism, catabolism, and immunity
Journal of the International Society of Sports Nutrition 2007, 4:18
Richard B Kreider , Conrad P Earnest , Jennifer Lundberg , Christopher Rasmussen , Mike Greenwood , Patricia Cowan and Anthony L Almada

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar