Anabola steroider kan leda till självmord

Idrottsdoping kan leda till såväl depression som självmord visar en ny svensk studie. Man har studerat vad som hänt med 1199 svenska kraftsportare som hade sina guldår på 1960- samt 1970-talen. I studien framkom att 182 av tyngdlyftarna dog i förtid och bland dem var det en signifikant hög frekvens av självmord.

15 procent döda i förtid

Vid genomförandet av studion har man valt att fokusera på de tio bästa i sin idrott mellan 1960 och 1979. De idrottsgrenar man valde att fokusera på när brottning, styrkelyft, tyngdlyftning och friidrottens kastgrenar. Det var 182 stycken av de 1199 kraftsportarna som hade dött fram tills den sista december 2008. Många av dem hade dött genom självmord. Det är vanligt med depressioner när man slutar använda sig av anabola steroider och forskarna tolkar studiens resultat som att det är detta som är den utlösande faktorn till självmorden.

Hög frekvens av anabola steroider bland kraftsportare

Kopplingen till anabola steroider kommer från kraftsportarna själva. Forskarna skickade ut frågeformulär till alla de 1199 kraftsportarna, bortsett från de avlidna personerna förstås. Alla utom 46 personer svarade på formuläret och det var många av kraftsportarna som erkände att de använt anabola steroider. Det var inte förrän 1975 som det kom ett förbud mot anabola steroider och inte förrän under 1980-talet lanserades säkra analysmetoder för idrottsdoping. På 1960- och 1970-talen var dopingen därför kraftigt utbredd.

Doping ger många biverkningar

Anabola steroider har många biverkningar, inte bara risken för depression och suicidbenägenhet, utan också aggressivitet, psykoser, akne, avstannad tillväxt bland unga, ökad risk för blodproppar, bröstkörtelförstorning, hjärtbesvär, förändringar i njurar och lever, impotens och förminskade testiklar.

Andra studier bekräftar resultatet

Studien från Göteborg visar att användandet av anabola steroider kan ge stor risk att drabbas av depression, som dessutom kan leda så långt som till självmord. Även annan forskning bekräftar kopplingen mellan depressioner och doping. En studie vid Resurscentrum för hormonmissbrukare i Göteborg visar exempelvis att sju av 102 patienter (hormonmissbrukare) har avlidit och närmare 50 procent av patienterna hade fått antidepressiva läkemedel utskriva. Nästan hälften av patienterna hade också varit inlagda på sjukhus med huvuddiagnosen psykiska störningar samt beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser.

Hjärnans belöningssystem aktiveras

En annan studie från Uppsala har kunnat påvisa att hjärnans belöningssystem påverkas av anabola steroider. Det finns alltså klara grunder för att sammankoppla depressioner med användandet av anabola steroider. Studierna visar också att anabola steroider är i stort sett lika beroendeframkallande som narkotika.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar