Alkoholens effekt på din fettmetabolism

Studier har visat att även små mängder alkohol har en stor inverkan på fettmetabolismen. Kroppens förmåga att bränna fett kan försämras med upp till 73 procent. Här får du lära dig varför.

I en studie gav man åtta män två vodkadrinkar med 30 minuters mellanrum. Varje drink innehöll knappt 90 kalorier. Sedan mätte man fettmetabolismen före och efter att de hade druckit drinkarna. Resultatet blev att männens fettförbränning sänktes med hela 73 procent!

Anledningen till att alkohol har en sådan stor effekt på fettmetabolismen har att göra med hur kroppen tar hand om alkohol. När man dricker alkohol går den från magen och tarmarna in i levern där det mesta av alkoholen förvandlas till acetat. Hur mycket acetat som bildas beror på hur mycket alkohol man druckit, exempelvis var männens acetatnivå i blodet 2,5 gånger högre än normalt efter att de druckit vodka. Det har visat sig att en förhöjd nivå av acetat förhindrar förbränningen av fett i kroppen. Kroppen har en förmåga att vilja bränna acetat först, eftersom det liknar glukos men inte kräver samma metaboliska arbete att producera. Kroppen bränner alltså acetatet först och ignorerar samtidigt fettmetabolismen totalt.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar